Vi modtager elever og studerende i praktik fra folkeskoler, PAU og VIA University College.

 

Det variere fra afdeling til afdeling hvilke studerende vi modtager.

 

I Hedemarken modtager vi både i Vuggestuen og Børnehaven 1. studerende fra pædagoguddannelsen og PAU elever.

 

Derudover modtager vi også 2. eller 3. års studerende fra pædagoguddannelsen, vedkommende vil være ansat enten i Vuggestuen eller Børnehaven.

 

I Hvidbjerg og Rønbjerg modtager vi 1. årsstuderende fra Pædagoguddannelsen og PAU elever.

 

 

Publiceret 10-10-2019