Gode relationer er vigtige, da det er her vi udvikler os. Derfor er vi i Børnehusene meget optaget af den måde vi er sammen med jeres børn på og den måde børnene er sammen med hinanden på.

Vi arbejder ud fra en relations og ressourceorienteret pædagogik kaldet ICDP/RARRT. Det vil sige, at vi har fokus på det barnet kan (ressource) og på vores samspil med barnet og barnets samspil mellem andre børn (relation).

Metoden er 8 samspilstemaer, der sætter fokus på den voksnes praksis.

Det gør os bevidste om den måde, vi er sammen med børnene på og hvilken værdi det har for jeres børn. Det at give børnene et knus, trøste, tale med dem om de ting de er optaget af. Det er med til at skabe en god relation til barnet og samtidig skabe læring og udvikling hos barnet. Det giver jeres barn en følelse af, at være noget værd som det er og skaber identitet.

Ved at kigge på de ressourcer barnet har og fremhæve dem, er med til at styrke barnets selvværd. Vi sætter grænser på en positiv måde og skaber på den måde overskuelighed og tryghed for barnet. Det ved, hvad det må og ikke må. Vi viser, at vi er de voksne og tager ansvar. ICDP/RARRT bruges også til at støtte barnet i relation til andre børn. Det er vigtigt for børn, at de kan indgå i en social sammenhæng, det er med til at skabe deres identitet.

Institut for relationspsykologi

 

 

Publiceret 10-10-2019