I Hvidbjerg er børnehaven og vuggestuen tæt op af hinanden, med en hverdag hvor det er muligt at børnene kan være sammen på mange tidspunkter af dagen.

Når I kommer ind af hovedindgangen kommer I lige ind i børnehavens garderobe. Videre hen mod gangen, er der bag den første dør på venstre hånd børnehavens primær rum. Det primære rum har adgang til fire mindre rum, som byder på hver deres lege muligheder.

Fortsætter I ned af gangen, finder I vuggestuens garderobe og derfra adgang ind til et fælles rum for vuggestuens og børnehavens børn. Nede for enden af den lille gang, kommer Vuggestuen. Lige ved vuggestuen er der en trappe op til 1. sal, hvor der er et stort åbent rum, som bruges til motorik rum.

Udenfor er der en stor udfordrende legeplads, der er delt op således, at vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads. Det er altid muligt, at komme på besøg hos hinanden.

På legepladsen, op ad vuggestuen er der et soverum for vuggestuebørnene. I soverummet er børnenes barnevogne og krybber.

Udover de muligheder der er i børnehaven og vuggestuen, går børnene også tit ned i den nedlagte grusgrav, som byder på andre lege muligheder.

 

 

Publiceret 10-10-2019