Hvidbjerg vuggestue og børnehave åbner for børn kl. 6.15 fra mandag til torsdag, fredag åbner vi kl. 6.30

Morgenmaden serveres i vuggestuens lokale indtil kl. 7.15. Børn der ikke er med i den forældre arrangerede madordning skal huske, at hjælpe deres  barn/børn med, at få madkasserne i køleskabet. Der tages afsked, her er det altid muligt at få hjælp til afskeden af personalet.

Når der er kommet mange børn deler Vuggestuen og Børnehaven sig og der bliver leget i hver deres ende af huset. Børnene kan dog komme på besøg hos hinanden.

Huset summer af legende børn frem til der er frugt samling, hvor der spises frugt og brød, vi synger og snakker om det tema vi har eller de aktiviteter der skal i gang. Vuggestuen har frugt kl. 8.30- ca. kl.9.00 og Børnehaven har frugt fra kl. 9.00-ca. 9.30. 

Formiddagene går med leg på tværs af alder, både inde og på legepladsen. Aktiviteterne kan være rettet til mange børn eller en mindre børnegruppe og have forskelligt indhold. Der kan i forbindelse med temaer og højtider være aktiviteter der knytter sig til dem. I vuggestuen vil der være børn, der får sig en lille lur.

Inden vi spiser frokost hjælper vi hinanden med at rydde op, vi dækker bord, vasker hænder og spiser det mad der bliver serveret for os eller det mad der er med i madpakkerne. Maden spises ca. kl. 11.00.

Efter frokosten leger Børnehavebørnene på legepladsen, vuggestuebørnene sover eller leger på stuen.

Ca. kl. 14 er der eftermiddagsmad. Igen vil der blive serveret mad til de børn der er med i madordningen. De børn der har madpakke med. finder den.  

Ved 15 tiden drosler vi ned for aktiviteterne, da børnene lige så stille tager hjem. Vi lærer børnene, at de skal rydde det legetøj op, som de har leget med, inden de går hjem. Det kan godt være dit barn har brug for, at du hjælper dit barn med at huske det.

 

 

Publiceret 10-10-2019