Når I kommer ind af hovedindgangen i Hedemarken er der mulighed for, at gå fire veje;  

1) ind til venstre,

2) op af trappen til 1. sal, 

3) til højre ned mod sydfløjen eller

4) ligeud mod nordfløjen

Går I ned i sydfløjen, finder I først Krudtuglerne. Fortsætter I længere ned af gangen kommer I til vuggestue afdelingen med de tre stuer; Boblerne, Rollingerne og Krummerne.

Går I til venstre inden for hovedindgangen kommer I ned til nordfløjen, hvor I først kommer til Græsrødderne. Længere nede af gangen, kommer I til Fiduserne.

I forbindelse med Nordfløjen er der udgang til vores hal. Hallen bliver meget brugt til motoriske lege i større eller mindre grupper. Hallen bliver også brugt, når vi har "syng sammen dag" og ved arrangementer for børn, søskende og forældre.

Både i Nord-og Syd-fløjen er der et børnekøkken.

Hedemarken har en stor legeplads, delt op med et lavt hegn, så vuggestuens og børnehavens børn, hver har deres del af legepladsen. Børnene kan altid snakke med hinanden og komme på besøg hos hinanden.

Går I op af trappen til 1. sal, finder I vores motorikrum og sprogværksted, samt diverse møderum.  Sprogværkstedet har personalet mulighed for, at benytte sammen med et til flere børn. Personalet kan også hente sproglege samt bøger til dialogisk læsning i sprogværkstedet, for at benyttet dette på stuen. Motorikrummet benytter personalet sammen med en lille gruppe børn.

Udover vores egne bygninger og legeplads benytter vi os også af nærmiljøet. Børnehavebørnene tager på tur til engen, plantagen og  SIK´s træningsbaner.

Vuggestue børnene kommer omkring i nærmiljøet på de to el-cykler med vogn. Hver vogn har plads til fire vuggestuebørn. Turen går også med klapvogn om til SIK´s træningsbaner hvor der er mulighed for at øve trafiksikkerhed, holde i hånd uden at der kommer mange biler.

Publiceret 10-10-2019