Børnehusene har fælles ledelse bestående af en Leder, en pædagogiske leder og fire Teamkoordinatorer.

I Hedemarken, Hvidbjerg og Rønbjerg er der ansat pædagoger og pædagogmedhjælper, se fordeling af personalet under hver afdeling.

Derudover er der fælles for Børnehusene ansat en kontorassistent samt køkken- og teknisk personale.

Køkken personale:
1 økonoma
1 ernæringsassistent
2 køkkenassistenter

Teknisk personale:
1 pedel
1 pedelmedhjælper

Vi har også elever og studerende i praktik fra folkeskoler, PAU og VIA University College.

 

Publiceret 10-10-2019